Vi förstår inte alltid konsekvenserna av våra val. Vi förstår inte syftet med alla möten. För att nå en djupare medvetenhet än bara vara medveten om maten vi äter, behöver vi gå igenom dalgångar, klättra upp på bergstoppar och vandra igenom ökenlandskap. Allt för att finna oss själva och det som bor i våra hjärtan. Kärleken är den största drivkraften vi har, ändå rädslas vi att närma oss den. Det är lättare att vara slav under egot som gör allt den kan för att separera oss från det.
När vi öppnat porten till hjärtat inser vi vad som betyder något. Och jag kan lova att det är allt annat än det materiella.
Plötsligt inser man att varje möte sker enligt Universums plan för frälsning av den största drivkraften – kärleken.
Allt annat spelar ut sin roll som inte längre återspeglar denna drivkraft.
Kärleken är det enda som räknas i alla avseenden i våra liv.

Copyright Ljusstrålen, Erika Andreasson